<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1626966510916539&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

"Gjennom engasjementet vårt i Kiva har vi foreløpig bidratt til at 49 gründere i 15 forskjellige land har fått satt i gang prosjektene sine"

TicketCo støtter Kiva

Publisert 3 februar 2017 av TicketCo
- Som gründere er det en glede å kunne hjelpe andre til også å bli gründere, mener TicketCo – som har engasjert seg i mikrofinanstjenesten Kiva.

Mikrofinansiering ble et kjent begrep her i landet i 2006, da Grameen Bank og Muhammad Yunus fikk Nobels Fredspris for arbeidet sitt i Bangladesh. Begrepet mikrofinans er en samlebetegnelse på finansielle tjenester tilbudt til fattige mennesker, særlig i utviklingsland, som ellers er stengt ute fra finansielle markeder.

TicketCo er opptatt av å hjelpe dem som fortjener og trenger hjelp, og har engasjert seg som støttespiller til den amerikanske non-profit-organisasjonen Kiva. Formålet deres er utligne fattigdom gjennom å koble långivere og låntakere jorden rundt, og de er engasjert i mer enn 80 land på alle de fem kontinentene.

- Vi er opptatt av sosialt ansvar, og Kiva er en opplagt kandidat å samarbeide med i denne forbindelsen, sier CEO Kåre Bottolfsen i TicketCo. Han mener det er flere faktorer som gjør at TicketCo og Kiva er en riktig match.

- TicketCo er gründere, og synes det er fint og meningsfullt å kunne støtte andre gründere. Gjennom engasjementet vårt i Kiva har vi foreløpig bidratt til at 49 gründere i 15 forskjellige land har fått satt i gang prosjektene sine, og flere vil følge, sier han.

En av gründerne TicketCo har vært med å finansiere er bonden Florence i Kenya. Gjennom Kiva har hun kunnet investere i såkorn, og effekten av dette i norsk målestokk beskjedne prosjektet har vært dobbel. De økte avlingene hennes har både trygget hennes egen økonomi, samtidig som de har gitt mer mat til en av de tettest befolkede regionene i Kenya. Det samlede lånebeløpet hennes var på beskjedne $ 450, med månedlige avdrag over 14 måneder. Per i dag er 82 prosent av lånet hennes tilbakebetalt.

- Paradoksalt nok er en stor del av de fattige i verden i dag bønder, og det skal ofte veldig lite til for å løfte dem ut av fattigdom. I tillegg til lånene Kiva formidler, har de bygget opp en logistikk rundt disse låntakerne som gjør at de får maten de produserer ut i markedet. Summen av disse to tiltakene skaper bæredyktig jordbruk der det behøves som mest, sier Bottolfsen. Han mener Kiva har skapt et veldig godt verktøy for å initiere innovasjon og verdiskapning.

Det er to måter bedrifter og enkeltpersoner kan bidra til fattigdomsbekjempelse og verdiskapning gjennom Kiva på. Man kan støtte selve organisasjonen, eller man kan registrere seg som långiver. Hittil er det 1,6 millioner långivere som har puttet penger inn i dette systemet, og disse har bidratt til at hele 2,2 millioner låntakere verden rundt har kunnet starte opp en virksomhet de har brent for. Tilbakebetalingsraten er imponerende. Av summene som er pløyd inn er hele 97,2 prosent betalt tilbake, så på sett og vis er dette en kostnadsfri bistand. Hvor stor verdiskapningen har vært er det umulig å måle, men nettopp det at dette er lån og ikke passiv bistand tror Bottolfsen at har en positiv effekt.

- Mengden talent og gode ideer for å løse både lokale og universelle problemer er sannsynligvis jevnt fordelt utover kloden, mens rammebetingelsene for å få omsatt disse ideene og talentene er ekstremt skjevfordelt. Selv har vi fått masse drahjelp for å få TicketCo opp og stå, og det minste vi nå kan gjøre er å bidra til at andre kan få satt sine gode ideer ut i livet. Der har vi funnet en suveren kanal i Kiva, avslutter han.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev, slik at du kan ta helg med trygg forvisning om at du er helt oppdatert på innholdet vi publiserer. Bli med, du også!