<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1626966510916539&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

"Vi ønsker å tilegne oss god kunnskap og erfaring om tilbudet av billettsalgstjenester i det norske markedet"

TicketCo samarbeider med Norsk Publikumsutvikling (NPU)

Publisert 3 februar 2017 av TicketCo

Norsk Publikumsutvikling har inngått samarbeid med TicketCo om billettjenester til  NPU-konferansen 2016, som finner sted i Stavanger 17. og 18. oktober. 
 

Kulturelt ansvar – og publikums rolle i fremtidens kunst- og kulturinstitusjoner – er temaet for årskonferansen til Norsk Publikumsutvikling i 2016. Konferansen turnerer i hele Norge, og fant sist gang sted i Kristiansand.

Arrangørenes tilgang til egne kundedata ble et hett tema under fjorårets konferanse, og ubegrenset tilgang til egne data har lenge vært noe TicketCo har vært opptatt av. Vi har tidligere fortalt om Bergen Jazzforum som har doblet forsalget ved hjelp av salgsdata, og vi vet at dette opptar en rekke arrangører. 

Norsk Publikumsutvikling er også opptatt av arrangørenes tilgang til kundedata, og ønsker nettopp å bli bedre kjent med TicketCo’s løsninger på dette området når de nå prøver ut TicketCo.

- Vi samarbeider i år med TicketCo fordi vi ønsker å tilegne oss god kunnskap og erfaring om tilbudet av billettsalgstjenester i det norske markedet. Den kunnskapen er viktig for oss i dialogen med medlemmene våre, da billettsystemer og kundedata er viktige verktøy i arbeidet med publikumsutvikling, sier prosjektleder Nina Koren.

Norsk publikumsutvikling er en medlemsorganisasjon med 146 medlemmer fra hele landet – både institusjoner med publikum, interesseorganisasjoner og kommunale aktører. Visjonen deres er et sterkt og mangfoldig kulturliv med gode relasjoner til et engasjert og mangfoldig publikum.

NPU-konferansen 2016 vil gå over to dager, hvor det den første dagen legges opp til et felles program hvor ledere fra inn- og utland vil dele erfaringene sine om den utfordrende balansegangen mellom kunstneriske, økonomiske og politiske mål. Dag to vil bestå av parallelle sesjoner rettet mot ulike fagmiljø, og vil gå i dybden på publikumsundersøkelser og praktisk publikumsarbeid. Arrangøren forventer om lag 300 deltagere.

- Årets NPU-konferanse henvender seg i like stor grad til kunstneriske ledere og ansatte i feltet som markedsførere og formidlere, forteller Koren, og utdyper videre at spørsmål omkring hva det vil si å arbeide kunstbasert og publikumsfokusert, og hvordan man kan programmere for å tiltrekke seg ulike typer publikum, vil stå sentralt.

Skjermbilde_2016-03-09_kl._13.00.03.png

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev, slik at du kan ta helg med trygg forvisning om at du er helt oppdatert på innholdet vi publiserer. Bli med, du også!